خدمات ورقکاری

Bending - خم

یکی از نکات مهم در خمکاری استفاده از دستگاه CNC به روز و مجهز می باشد که این مهم در صدرا لیزر مورد توجه قرار گرفته است.خمکاری در این مجموعه با دقت و کیفیت بالا با استفاده از دستگاه CNC صورت می گیرد


Laser - لیزر

در مجموعه صدرا لیزر خدمات برش لیزر با تضمین کیفیت و دقت انجام می شود. سرعت انجام کار در این مجموعه به دلیل وجود دستگاه های متعدد بسیار بالا می باشد. امکانات این مجموعه شامل موارد زیر می باشد

  • برش آهن تا ضخامت ۳۰ میلیمتر
  • برش استیل تا ضخامت ۲۰ میلیمتر
  • برش آلمینیوم تا ضخامت ۱۵ میلیمتر
  • برش مس و برنج تا ضخامت ۸ میلیمتر