برش لیزر چیست

برش لیزر چیست

برش لیزر عمدتاً یک فرآیند حرارتی است که در آن از یک پرتو متمرکز لیزر برای ذوب مواد در یک ناحیه موضعی استفاده می شود. از جت گاز هم محوری برای بیرون کشیدن مواد مذاب و ایجاد سرپوش استفاده می شود. برش مداوم با حرکت دادن پرتو لیزر یا قطعه کار تحت کنترل CNC تولید می شود.

برش لیزری بصورت سه نوع عمده وجود دارد: برش فیوژن، برش شعله و برش از راه دور.

در برش فیوژن، از گاز بی اثر(به طور معمول نیتروژن) برای بیرون راندن مواد مذاب از داخل سر استفاده می شود. گاز نیتروژن با ماده مذاب به طور گرمازا واکنش نشان نمی دهد و بنابراین به ورودی انرژی کمک نمی کند.

در برش شعله از اکسیژن به عنوان گاز کمکی استفاده می شود. علاوه بر اعمال نیروی مکانیکی بر روی مواد مذاب، این یک واکنش گرمازا ایجاد می کند که باعث افزایش ورودی انرژی به فرآیند می شود.

در برش از راه دور، ماده توسط بخشی از پرتو لیزر با شدت بالا تبخیر می شود و اجازه می دهد تا ورق های نازک بدون گاز کمکی بریده شود.

بهبود در دقت، مربع بودن لبه و کنترل ورودی گرما بدان معنی است که فرآیند لیزر به طور فزاینده ای جایگزین سایر روش های برش پروفایل مانند پلاسما و سوخت اکسی می شود. دستگاه های لیزر بسیاری برای اهداف برش در بازار وجود دارند که می توان از آنها برای برش فلزات، چوب ها و موارد مهندسی شده استفاده کرد.