برش لیزری فلز برنج  یکی از فناوریهای جدیدی است که لازم است مطالبی را درباره آن بدانیم. در روزگاران گذشته برش فلزات زرد و براق، کاری نشدنی و غیرممکن به نظر میرسید اما به دنبال پیشرفتهایی که در حوزه لیزر اتفاق افتاد، امکان برش فلزات زرد و براق هم به آسانی فراهم شد. به علاوه که محصول حاصل از این برش هم دارای کیفیت مطلوب و بی نظیر است.

با توجه به کاربرد فراوان فلزات زرد نظیر برنج، در صنایع مختلف و همین طور استفاده از این نوع فلزات در صنعت مد و زیورآلات، برش آنها با استفاده از مناسبترین روش که در کمترین زمان و با دقت بالا باشد، اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه دستیابی به محصولات و قطعات با ظرافت مخصوص در برش این فلزات بسیار حائز اهمیت است.

خاصیت بازتاب دهنده بودن فلزات زرد و براق که سبب بازتاب نور مادون قرمز تا 95 درصد هم میباشد، برش لیزری این فلزات را دشوار کرده و مراکز خدمات لیزری به آسانی پذیرای این کار نیستند. اما امکان برش صفحات ضخیم این فلزات با توجه به پیشرفتهای به وجود آمده در حوزه لیزر وجود دارد که قطعات حاصل از این برش نیاز به پردازش نهایی دارند تا لبههای زبر و خشن آنها صیقل داده شود.

خوشبختانه در صنایع مختلف شاهد کاربرد پیشرفتهترین و باکیفیتترین فناوریها برای برش لیزری فلز برنج به کمک تابش کنترل شده و تقویت شده اشعه لیزر هستیم. در این روش از برش لیزری فلز برنج، به قالب سازی نیاز نبوده و کلیه طرحهای سخت و پیچیده و اشکال دو بعدی به راحتی قابل برش هستند و در واقع محدودیت طرح در این روش از برش وجود ندارد.

برش لیزری فلز برنج با استفاده از تکنولوژی پیشرفته این امکان را میدهد که محدودیتهای روشهای سنتی برشکاری قطعات را حذف کنیم و با سرعت بالا و کیفیت فوق العاده طرحها و ایده‌‌های پیچیده پروژههای صنعتی مد نظر را به مرحله اجرا درآوریم.

علت سخت بودن برش لیزری فلزات براق نظیر برنج

علت سخت بودن برش لیزری فلزات براق نظیر برنج

قابلیت بازتاب دهندگی فلزات براق و یا به اصطلاح، فلش بکی که در اثر تابش پرتو لیزر به فلزات براق اتفاق میافتد، آسیبهایی را برای دستگاه لیزر به همراه دارد که هزینههای سنگینی را برای تعمیر این دستگاه تحمیل میکند.

البته برای جلوگیری از این آسیب میتوان از یک لایه مات که نور لیزر را بازتاب نمیکند، استفاده کرد گرچه حالت مذاب این فلزات هم تا حدودی قابلیت بازتاب اشعه لیزر را دارند که با توجه به این موضوع آسیب رسیدن به دستگاه از بین رفتنی نیست.

اما با پیشرفتهای قابل توجه در حوزه تکنولوژی لیزرها، اکنون لیزر فایبر به عنوان بهترین روش و راهکار برای برش فلزات براق نظیر برنج است؛ چراکه در این روش با استفاده از کابل فیبر نوری به جای آینه و عدسیها که در حین بازتاب نور دچار آسیب میشوند مانع از آسیب رسیدن به لیزر در زمان بازتاب نور میشود.

اما توجه به این نکته هم ضروری است که این نوع از لیزرها تنها روی فلزهای بازتابنده که ضخامتی کمتر از 5 میلی متر دارند، موثر واقع می شوند و در صورت استفاده از این روش برای ورقهایی با ضخامت بالاتر سرعت کاهش یافته و کیفیت کار هم به میزان قابل توجهی تنزل مییابد.

به کمک برش لیزر امکان پیاده سازی طرحهای خاص بر روی قطعات و محصولات برنجی فراهم شده است.

نکات مهم برش لیزری فلز برنج

نکات مهم برش لیزری فلز برنج

کرف

کمترین شعاع قابل برش که به قطر ورق بستگی دارد و باید در طراحی منظور گردد، برای نمونه زوایای خیلی تیز باید شعاعی حداقل معادل با کرف داشته باشند. در ورقهای فلزی حداقل سوراخهای قابل ایجاد بستگی به ضخامت ورق دارد، به نوعی قابلیت برش کانتورهای پیچیده و دندههای ریز ضخیم به هر اندازه که کرف دستگاه کمتر باشد بیشتر است.

زاویه کونیک

تغییر قطر سوراخ در ضخامت برش را گویند.

سرعت برش

تواناییها و قابلیتهای دستگاه لیزر و توان اشعه آن تاثیر زیادی بر سرعت برش دارد و به میزانی که توان دستگاه وابسته است.

تولید پلیسه

کیفیت نهایی کار بسته به میزان تولید پلیسه است و هر چه تولید پلیسه کمتر باشد، کیفیت بالاتر بوده و نیاز به فرآیند ماشینکاری ثانویه کمتر میشود.

صافی سطح

صافی سطح و اکسید نشدن از مهمترین پارامترها در برش است.

به دنبال استفاده از تکنولوژی برش لیزری فلزات، گام بزرگی در بخش تولیدات برداشته شد؛ چراکه هر یک از فلزات با توجه به ویژگیهایی که دارند در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.

برش لیزری فلز برنج با استفاده از برنامهای که به دستگاه برش لیزر داده میشود انجام و به اشکال مورد نظر در میآیند.